Nauti näyttelyistä vinkit näyttelyissä vierailuun

Nauti näyttelyistä: vinkit näyttelyissä vierailuun

Näyttelyt ovat yleensä yleisöille avoimia kokonaisuuksia, joihin kutsutaan ihmisiä vierailemaan ja tutustumaan näyttelyn aiheisiin. Näyttelyjä on monenlaisia – on taidenäyttelyitä, ARS-näyttelyitä eli kansainvälisiä nykytaiteen teoksia esitteleviä näyttelyitä ja maailmannäyttelyitä. Näyttelyt voivat olla pysyviä näyttelyitä tai ne voivat kestää vain muutamista viikoista muutamaan kuukauteen. Näyttelyitä voidaan esitellä museoissa tai ne voivat olla erilaisia kokoelmia missä tahansa miljöössä, jossa taidetta halutaan esittää kootulla tavalla. Mutta mikä ero on nykytaiteella ja modernilla taiteella ja miten nykytaidetta voi edes ymmärtää? Tutustu näihin aiheisiin tässä blogitekstissä.

Moderni taide vai nykytaide?

Moderni taide ja nykytaide eivät tarkoita samaa asiaa. Näitä termejä sekoitetaan keskenään, ja jopa nykytaiteen museot kutsuvat itseään joskus modernin ja nykytaiteen museoiksi, vaikka taide olisi lähinnä nykytaidetta. Nykytaiteella viitataan taiteeseen 1950-luvulta eteenpäin. Sen tarkoitus on kuvastaa nykyhetkeä, ja usein sitä kutsutaankin tämän päivän taiteeksi. Nykytaiteen käsitys työtavoista, tarvikkeista ja siitä, mitä taide voi olla, on laaja-alaisempi kuin mitä modernin taiteen. Nykytaiteen tarkoituksena oli haastaa modernin taiteen ajattelutavat. Modernin taiteen tunnetuimpia nimiä ovat muun muassa Paul Gauguin ja Vincent van Gogh.

Taidetta on monenlaista – nykytaiteen monet muodot

Nykytaiteen näyttelyitä on useita erilaisia. On esimerkiksi yhden näyttelijän näyttelyitä (solo exhibition), joissa esitellään yhden taiteilijan teoksia koko hänen taiteellisen uran ajalta. Kollektiiviset näyttelyt puolestaan koostuvat useiden taiteilijoiden töistä koostetuista näyttelyistä, joissa on jokin yhtenäinen punainen lanka. Suurin osa nykytaiteen näyttelyistä on paitsi jompaa kumpaa näistä, myös ajallisesti rajattuja näyttelyitä, minkä jälkeen ne päättyvät ja mahdollisesti siirtyvät toiseen museoon. Nykytaide ei myöskään koe rajoja, ja niinpä online-näyttelyt ovat yleistyneet nykytaiteen saralla.

Nykytaidetta ei ymmärretä – nykytaidetta tulkitaan

Nykytaiteen tarkoituksena on herätellä ajatuksia. Toki tämä on ollut taiteen ajatuksena iät ja ajat, mutta nykytaide pyrkii siihen tähän aikaan sopivin keinoin. Nykytaidetta on haastava hahmottaa, mikäli oma käsitys taiteesta rajautuu ainoastaan esittävään taiteeseen ja sen havainnointiin. Nykytaide voi olla joko abstraktia tai hyvinkin realistista, mutta realistiset esineet on saatettu sijoittaa kontekstiin, jossa ne eivät tunnu automaattisesti olevan omilla paikoillaan. Lue lisää➥

Nykytaiteen tyyssijat maailmalla ja Suomessa

Nykytaiteen tyyssijat maailmalla ja Suomessa

Nykytaidetta pääsee näkemään pienissä gallerioissa ja nykytaiteen museoissa. Nykytaiteen museoilla on erityisen tärkeä asema nykytaiteen tukijoina, sillä alalla on paljon epävarmuutta. Rahoitus tulee monista lähteistä aina valtioiden tuesta säätiöihin ja yksityisiin lahjoituksiin. Nämä museot ovat helppoja paikkoja tämän ajan taiteen tutustumiseen, jossa ihmiset pääsevät lähemmäksi taidetta edullisesti. Valikoima pysyvissä näyttelyissä on laaja, ja vaihtuvat näyttelyt puolestaan tuovat nykytaiteeseen piristystä ja uusia vierailijoita museolle.

Nykytaidetta löytyy myös perinteisestä museoista etenkin vaihtuvien näyttelyiden muodossa, mutta tässä artikkelissa perehdytään viiteen nykytaiteen museoon eli Tate Moderniin, Guggenheim-museoon Bilbaossa, nykytaiteen museoon New Yorkissa, Pariisin Centre Pompidouhun sekä kotimaiseen Kiasmaan.

Tate Modernista on kuullut jokainen

Tate Modernia voisi pitää nykytaiteen todellisena tyyssijana. Kyseinen museo tulee mieleen useammalle nykytaiteen ystävälle väistämättä, ja museo on todella yksi Lontoon suosituimmista nähtävyyksistä. Vuonna 2019 Tate Modern päihitti kävijämäärissä jopa British Museumin, joka on yksi maailman arvostetuimmista museoista. Nykytaiteen lisäksi esillä on myös modernin taiteen teoksia.

Tate-museoiden historia ulottuu vuoteen 1897, jolloin sokerilla rikastunut liikemies Henry Tate laittoi yleisölle esiteltäväksi sen ajan taiteilijoiden tekemät taideteokset, jotka hän omisti. Tuona vuonna avautui nykyään tunnettu Tate Britain museo, joka ei nykyään ole yhtä suosittu, kuin Tate Modern. Tämä oli kuitenkin modernin ja nykytaiteen kukoistuksen alku Britanniassa. Vuonna 1992 Taten rahalliset tukijat, että nykytaide tarvitsisi oman kansainvälisesti nykytaidetta esittelevän museonsa. Kahdeksan vuotta myöhemmin ovensa avasi Tate Modern, jonka menestys oli jo alusta asti taattu.

Bilbaon Guggenheim on jo taidetta itsessään

Keskustelu Guggenheim-museon rakentamisesta Suomeen on jatkunut vuosia, ja jokaisella taholla on mielipide asiaan. Yleensä Guggenheimista puhuttaessa tulee kuitenkin mieleen Bilbaon Guggenheim, joka on modernin ja nykytaiteen museo Espanjassa. Museo avattiin yleisölle vuonna 1997. Yksi tärkeimmistä tavoitteista museon rakentamiselle oli Bilbaon ja sen ympäröivän alueen elävöittäminen ja taloudellisen aseman nostaminen. Vaikka epäilyksiä olikin, on museo onnistunut tämän Bilbaossa tekemään.

Museon näyttelyt vaihtuvat usein erilaisten teemojen ympärillä. Yksi tunnetuimmista teoksista museossa on Richard Serran Snake. Todellisuudessa museo on kuitenkin tunnettu ehkäpä juuri erikoisesta arkkitehtuurista, joka on arkkitehti Frank Gehryn käsialaa. Lue lisää➥

Näyttelyt - mitä, miten ja miksi

Näyttelyt – mitä, miten ja miksi?

Nykytaidetta on kaikkialla. Graffitteja, ympäristötaidetta ja erilaisia pop-up-näyttelyitä ulkotiloissa. Museoiden näyttelyt lienee kuitenkin se perinteisin tapa tutustua nykytaiteeseen. Näyttely perustuu yleensä jonkin teeman tai aiheen ympärille. Olipa näyttely sitten yhden taiteilijan teoksista koottu tai useampien taiteilijoiden teoksista koottu kokonaisuus, on sen tarkoituksena olla yhtenäinen kokoelma teoksia, joka herättää tunteita ja ajatuksia.

Onnistunut näyttely on koherentti kokonaisuus

Näyttelyn tärkein tavoite on luoda kokonaisuus, josta koostuvat teokset toimivat sekä omillaan että osana isompaa kokonaisuutta. Jokainen teos tukee näyttelyn teemaa ja niiden kokonaisuus parhaimmillaan herättää katsojassa tunteita. Näyttelyn teema voi olla hyvin konkreettinen ja helposti havaittavissa tai haastavampi, abstraktimpi ja pohdintaa vaativa. Mikäli kokonaisuus ei ole onnistuneesti kuratoitu, jää sen sanoma useammalle mitäänsanomattomaksi.

Etenkin nykytaiteen museoissa olevissa näyttelyissä käytetään yhä useammin moniaistillisia tapoja luoda kokonaisuuksia. Näyttelyissä voi päästä koskettamaan erilaisia pintoja, kuuntelemaan äänimaailmoja ja näkemään visuaalisia ärsykkeitä, jotka koettelevat ymmärrystä esimerkiksi optisten illuusioiden muodossa. Tällaiset useampiin aisteihin keskittyvät näyttelyt vetoavat nykytaiteen harrastajiin yhä enemmän.

Nykytaiteen näyttelyt haastavat omaa ajatusmaailmaa

Monet vihaavat nykytaidetta. Se ärsyttää, inhottaa ja suututtaa. Etenkin teokset, jotka on näennäisesti helppo tehdä, saavat monissa ihmisissä turhautumisen tunteita aikaan. Syy tälle piilee yleensä siinä, ettei nykytaide esitä mitään konkreettista. Ihmisellä iskee pelko, että miten voin ymmärtää jotain, mikä ei ole selkeästi havaittavissa. Siitä huolimatta nykytaidetta olisi hyvä harjaantua tarkastelemaan, sillä parhaimmillaan se aiheuttaa voimakkaita tunteita ja herättelee ajattelemaan asioita toisesta näkökulmasta.

Nykytaide yhdistää esittävää taidetta ja aisteja

Taiteesta voi puhua kansan kielellä, mutta muutamia termejä esiintyy usein nykytaiteesta puhuttaessa. Yksi usein esiintyvä termi on esitystaide. Esitystaide sivuaa nykytaidetta, vaikka eroaa osin siitä. Esitystaide on nimensä mukaan esittävää taidetta, jossa vuorovaikutus yleisön kanssa ja elämykset ovat keskiössä. Aiemmin nykytaide ja esitystaide oli helppo erottaa toisistaan, mutta nykytaiteesta on tullut yhtä monipuolisempaa ja lopuistakin rajoista on lähes luovuttu. Esitystaiteen lisäksi aistit ovat tulleet yhä tärkeämmiksi nykytaiteessa. Monissa näyttelyissä pyritään useiden aistien ärsyttämiseen ja vierailijoiden osallistamiseen, jotta kokemus näyttelystä jäisi mieleen helpommin ja vierailija kokisi näyttelyn sanoman vahvemmin. Mikäli käyt näyttelyssä, jossa pääsee kokeilemaan erilaisia tekstuureja, äänimaailmoja tai tiloja, kannattaa niihin osallistua eikä sivuuttaa. Osallistumalla saat syvän kokemuksen nykytaiteesta. Lue lisää➥

Maailman tunnetuimpia nykytaiteilijoita

Maailman tunnetuimpia nykytaiteilijoita

Useampi meistä osaa nimetä tunnettuja klassisia taiteilijoita nimeltä ja yhdistää nimet ja taideteokset oikeaan aikakauteen. Nykytaiteen suhteen asia on toisin, sillä harvoin kuulemme ja näemme yhtä paljon viestejä nykytaiteen tunnetuimpien nimien elämästä ja teoksista. Kaiken lisäksi, elämme nykytaiteen aikaa juuri nyt. Klassiset taiteilijat ovat ansainneet maineensa lähes poikkeuksetta vasta monia vuosia oman elinaikansa jälkeen, joten nykytaiteessa ei vielä ole ehtinyt muodostumaan samanlaista ihailijoiden seuraajajoukkoa.

Nykytaiteen seuraajat osaavat kuitenkin nimetä helposti useampia nimiä, joiden taide on herättänyt maailmalla paljon keskustelua ja tunteita. Tässä blogipostauksessa pääset tutustumaan viiteen tunnetuimpaan nykytaiteen nimeen.

Takashi Murakami

Yksi tunnetuimmista nykytaiteen nimistä on japanilainen Takashi Murakami. Vuonna 1962 syntynyt Murakami käyttää omassa työssään useita eri medioita. Värien ilottelu, populaarikulttuurista inspiroituminen ja kaksiulotteisuus näkyy Murakamin taiteessa. Murakamin taidetta arvostetaan ulkomailla kotimaataan enemmän enemmän, sillä Japanissa hänen taide nähdään yksinkertaisena ja lapsellisena. Tunnettuja teoksia ovat muun muassa Hiropon, The 500 Arhats ja Flower Ball.

Murakami on tunnettu nykytaiteen lisäksi myös yhteistyöstä useiden brändien kanssa. Tämä sopii hyvin myös Murakamin hyväksymään japanilaiseen nykytaiteen näkemykseen siitä, että kaupallisuus ja taide voivat soluttautua yhteen ilman, että se on ongelmallista. Kenties tunnetuin Murakamin yhteistyö on luksusbrändi Louis Vuittonin kanssa. Murakamin taidetta nähtiin tämän luksusbrändin muun muassa laukuissa ja asusteissa. Vuonna 2015 päättynyt yhteistyö oli pettymys useille Louis Vuittonin asiakkaille, sillä samanaikaisesti brändi lakkautti muun muassa suositun monivärisen kuosin.

Jean-Michel Basquiat

Jean-Michel Basquiatin nimi nousee nykytaiteen ystävien huulille tunnetuista nimistä puhuttaessa. Tämä lyhyen elämän elänyt taiteilija vaikutti taiteellaan 80-luvulla. Graffitit ja katutaide näkyivät vahvasti Basquiatin taiteessa. Merkittävimpiä teoksia ovat Dusthead, Irony of a negro policeman ja Riding with death, joka jäi Basquiatin viimeiseksi teokseksi. Taiteilija vaikutti eniten New York Cityssa, mutta maine kiiri nopeasti kansainvälisellä tasolla. Basquaitin menehtyminen nuoressa 27 vuoden iässä heroiinin yliannostukseen jätti suuren aukon nykytaiteeseen. Menehtymisen jälkeen taiteilijan töiden hinta nousi nopeasti. Vuonna 2017 edesmenneen taiteilijan työ huutokaupattiin yli 110 miljoonalla dollarilla. Lue lisää➥

Työ taiteilijana Suomessa

Työ taiteilijana Suomessa

Taiteilijan ammattia on samaan aikaan arvostettu ja paheksuttu kautta historian. Taiteilijaksi haluavan kuvitellaan usein olevan unelmoija, jonka kannattaisi suunnitella jotain muuta kaiken varalle. Toisaalta menestystä saavuttaneita taiteilijoita arvostetaan ja ihaillaan suuresti. Suomessa taiteilijana oleminen on usein vielä haasteellisempaa, sillä kotimaan markkinat ovat pienet ja Suomesta ulkomaille suuntautumisessa voi usein tarvita myös hieman tuuria ja oikeiden henkilöiden tuntemista.

Tästä huolimatta taide vetää myös suomalaisia puoleensa, ja taidekouluihin hakee joka vuosi opiskelijoita paljon enemmän kuin vapaita opiskelupaikkoja on. Taiteellinen ala kiinnostaa, ja monet näkevät uran taiteilijana paljon laaja-alaisempana kuin vaikkapa parikymmentä vuotta sitten. Käsitykset siitä, mitä taide on ja mitä taiteilija tekee, ovat hämärtyneet. Työtä kuitenkin määrittelee käytännössä projektit ja osa-aikaisuus sekä apurahat, joista kerrotaan lisää tässä blogissa.

Osa-aikaisuus ja projektit määrittelevät uraa

Taiteilijana työskentely on usein työtä projektista toiseen. Suurin osa taitelijoista toimii vapaina taiteilijoilla, mikä käytännössä viittaa yrittäjyyteen. Vain pieni osa eli alle viisi prosenttia taiteilijoista työskentelee työsuhteessa. Projekteja täytyy usein joko luoda itse aktiivisesti tai etsiä käynnissä olevan projektin aikana, ja työtä ohjailee jonkin verran epävarmuus. Toisaalta, jo muutama mainetta niittänyt projekti vie taiteilijaa helposti eteenpäin ja helpottaa uusien projektien hankkimista, joten ihan mahdotonta ja epätoivoista alalla pärjääminen ei ole – päinvastoin. Yleensä alku uralla on haastavin, mutta etenkin mahdollisissa taiteen opinnoissa luodut kontaktit auttavat motivoituneita uusia taiteilijoita eteenpäin.

Etenkin monet aloittelevat taiteilijat toimivat kevytyrittäjinä siinä vaiheessa, kun päätoiminen yrittäjyys ei ole vielä paras vaihtoehto. Kevytyrittäjyyden hyöty on siinä, että taiteilijan ei tarvitse perehtyä yrittäjyyden monimutkaisiin koukeroihin. Kevytyrittäjäpalvelut tarjoavat helpon tavan myydä tuotteita ja palveluja, ja ne huolehtivat muun muassa laskutuksesta ja verotuksesta. Mikäli olet uraa aloitteleva taiteilija tai jo pidempään taiteilijan uraa tehnyt konkari, on FREE Kevytyrittäjyys laadukas ja edullinen ratkaisu laskutukseen. Luo itsellesi FREE! Kevytyrittäjyys tästä!

Miten apurahaa voi hakea?

Apurahoilla on suuri merkitys taiteilijan uralla. Avustusta voivat saada yksityiset henkilöt ja yhteisöt, ja apurahoja on useampaan tarkoitukseen. On kohdeapurahoja, taiteilijan eläkettä, liikkuvuusapurahoja ja taiteilija-apurahoja. Apurahojen kautta toimivaa taiteen edistämistä on kritisoitu muun muassa sillä, että apurahat vaikuttaa työttömyysturvaan ja että apurahoja jaetaan liian herkästi vain menestyneille taiteilijoille jättäen vielä tuntemattomat taiteilijat puille paljaille. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin se, että apurahat ovat edelleen merkittävässä asemassaa, eikä ongelmia ole vielä ainakaan lähdetty korjaamaan. Lue lisää➥