Nauti näyttelyistä vinkit näyttelyissä vierailuun

Nauti näyttelyistä: vinkit näyttelyissä vierailuun

Näyttelyt ovat yleensä yleisöille avoimia kokonaisuuksia, joihin kutsutaan ihmisiä vierailemaan ja tutustumaan näyttelyn aiheisiin. Näyttelyjä on monenlaisia – on taidenäyttelyitä, ARS-näyttelyitä eli kansainvälisiä nykytaiteen teoksia esitteleviä näyttelyitä ja maailmannäyttelyitä. Näyttelyt voivat olla pysyviä näyttelyitä tai ne voivat kestää vain muutamista viikoista muutamaan kuukauteen. Näyttelyitä voidaan esitellä museoissa tai ne voivat olla erilaisia kokoelmia missä tahansa miljöössä, jossa taidetta halutaan esittää kootulla tavalla. Mutta mikä ero on nykytaiteella ja modernilla taiteella ja miten nykytaidetta voi edes ymmärtää? Tutustu näihin aiheisiin tässä blogitekstissä.

Moderni taide vai nykytaide?

Moderni taide ja nykytaide eivät tarkoita samaa asiaa. Näitä termejä sekoitetaan keskenään, ja jopa nykytaiteen museot kutsuvat itseään joskus modernin ja nykytaiteen museoiksi, vaikka taide olisi lähinnä nykytaidetta. Nykytaiteella viitataan taiteeseen 1950-luvulta eteenpäin. Sen tarkoitus on kuvastaa nykyhetkeä, ja usein sitä kutsutaankin tämän päivän taiteeksi. Nykytaiteen käsitys työtavoista, tarvikkeista ja siitä, mitä taide voi olla, on laaja-alaisempi kuin mitä modernin taiteen. Nykytaiteen tarkoituksena oli haastaa modernin taiteen ajattelutavat. Modernin taiteen tunnetuimpia nimiä ovat muun muassa Paul Gauguin ja Vincent van Gogh.

Taidetta on monenlaista – nykytaiteen monet muodot

Nykytaiteen näyttelyitä on useita erilaisia. On esimerkiksi yhden näyttelijän näyttelyitä (solo exhibition), joissa esitellään yhden taiteilijan teoksia koko hänen taiteellisen uran ajalta. Kollektiiviset näyttelyt puolestaan koostuvat useiden taiteilijoiden töistä koostetuista näyttelyistä, joissa on jokin yhtenäinen punainen lanka. Suurin osa nykytaiteen näyttelyistä on paitsi jompaa kumpaa näistä, myös ajallisesti rajattuja näyttelyitä, minkä jälkeen ne päättyvät ja mahdollisesti siirtyvät toiseen museoon. Nykytaide ei myöskään koe rajoja, ja niinpä online-näyttelyt ovat yleistyneet nykytaiteen saralla.

Nykytaidetta ei ymmärretä – nykytaidetta tulkitaan

Nykytaiteen tarkoituksena on herätellä ajatuksia. Toki tämä on ollut taiteen ajatuksena iät ja ajat, mutta nykytaide pyrkii siihen tähän aikaan sopivin keinoin. Nykytaidetta on haastava hahmottaa, mikäli oma käsitys taiteesta rajautuu ainoastaan esittävään taiteeseen ja sen havainnointiin. Nykytaide voi olla joko abstraktia tai hyvinkin realistista, mutta realistiset esineet on saatettu sijoittaa kontekstiin, jossa ne eivät tunnu automaattisesti olevan omilla paikoillaan.

Täten nykytaiteen suhteen on tärkeintä luopua oman ajattelumaailman asettamista kaavoista niin hyvin, kuin se on mahdollista. Nykytaiteen omaksuminen vaatii tunteita ja tunteiden käsittelyä. Mitä tunteita yksittäinen teos luo? Entä millaisen tunnelman näyttelyssä olevat teokset yhdessä luovat? Nykytaide linkittyy vahvasti omaan elämään, sillä tulkitsemme ja tunnemme asioita eri tavalla. Lyhyesti sanottuna voisikin todeta, että nykytaide on tulkintojen taidetta.

Keskity tunteisiin, älä taitoon

Tulkinta koostuu tunteista. Nykytaiteen täytyy herättää tunteita. Mutta tunteita on monenlaisia, ei vain positiivisia. Mikäli nykytaide aiheuttaa turhautumista, on sekin tunne. Kaikkea nykytaidetta ei tarvitse ymmärtää. Siihen saa harmistua, vihata ja ikävystyä. Tärkeintä on kiinnittää huomiota siihen, mitkä ovat ne syyt, jotka aiheuttavat kyseisiä tunteita nykytaiteessa. Tällainen ajattelutapa auttaa sinua ymmärtämään nykytaidetta paremmin, jolloin teemoiltaan haastavatkin näyttelyt tuntuvat jatkossa helpommin lähestyttäviltä.

Aloita vierailemalla sinulle sopivissa näyttelyissä

Miten käytännössä sitten lähteä tutustumaan nykytaiteeseen? Nykytaidetta on kaikkialla, eikä sitä varten tarvitse välttämättä tekemään reissua Helsinkiin ja Kiasmaan, vaikka Kiasma on kokemisen arvoinen elämys kerta toisensa jälkeen. Helpoiten näyttelyjä löytää muun muassa näytteluhausta Suomessa, jossa näyttelyjä voi rajata aiheen ja paikkakunnan perusteella. Nykytaiteen suhteen kannattaa valita ensin sellaisia näyttelyitä, jotka sopivat sinun mielenkiinnon kohteisiin. Tällä tavalla nykytaiteesta tulee helpommin lähestyttävää ja koet sen parissa positiivisia elämyksiä.