Näyttelyt - mitä, miten ja miksi

Näyttelyt – mitä, miten ja miksi?

Nykytaidetta on kaikkialla. Graffitteja, ympäristötaidetta ja erilaisia pop-up-näyttelyitä ulkotiloissa. Museoiden näyttelyt lienee kuitenkin se perinteisin tapa tutustua nykytaiteeseen. Näyttely perustuu yleensä jonkin teeman tai aiheen ympärille. Olipa näyttely sitten yhden taiteilijan teoksista koottu tai useampien taiteilijoiden teoksista koottu kokonaisuus, on sen tarkoituksena olla yhtenäinen kokoelma teoksia, joka herättää tunteita ja ajatuksia.

Onnistunut näyttely on koherentti kokonaisuus

Näyttelyn tärkein tavoite on luoda kokonaisuus, josta koostuvat teokset toimivat sekä omillaan että osana isompaa kokonaisuutta. Jokainen teos tukee näyttelyn teemaa ja niiden kokonaisuus parhaimmillaan herättää katsojassa tunteita. Näyttelyn teema voi olla hyvin konkreettinen ja helposti havaittavissa tai haastavampi, abstraktimpi ja pohdintaa vaativa. Mikäli kokonaisuus ei ole onnistuneesti kuratoitu, jää sen sanoma useammalle mitäänsanomattomaksi.

Etenkin nykytaiteen museoissa olevissa näyttelyissä käytetään yhä useammin moniaistillisia tapoja luoda kokonaisuuksia. Näyttelyissä voi päästä koskettamaan erilaisia pintoja, kuuntelemaan äänimaailmoja ja näkemään visuaalisia ärsykkeitä, jotka koettelevat ymmärrystä esimerkiksi optisten illuusioiden muodossa. Tällaiset useampiin aisteihin keskittyvät näyttelyt vetoavat nykytaiteen harrastajiin yhä enemmän.

Nykytaiteen näyttelyt haastavat omaa ajatusmaailmaa

Monet vihaavat nykytaidetta. Se ärsyttää, inhottaa ja suututtaa. Etenkin teokset, jotka on näennäisesti helppo tehdä, saavat monissa ihmisissä turhautumisen tunteita aikaan. Syy tälle piilee yleensä siinä, ettei nykytaide esitä mitään konkreettista. Ihmisellä iskee pelko, että miten voin ymmärtää jotain, mikä ei ole selkeästi havaittavissa. Siitä huolimatta nykytaidetta olisi hyvä harjaantua tarkastelemaan, sillä parhaimmillaan se aiheuttaa voimakkaita tunteita ja herättelee ajattelemaan asioita toisesta näkökulmasta.

Nykytaide yhdistää esittävää taidetta ja aisteja

Taiteesta voi puhua kansan kielellä, mutta muutamia termejä esiintyy usein nykytaiteesta puhuttaessa. Yksi usein esiintyvä termi on esitystaide. Esitystaide sivuaa nykytaidetta, vaikka eroaa osin siitä. Esitystaide on nimensä mukaan esittävää taidetta, jossa vuorovaikutus yleisön kanssa ja elämykset ovat keskiössä. Aiemmin nykytaide ja esitystaide oli helppo erottaa toisistaan, mutta nykytaiteesta on tullut yhtä monipuolisempaa ja lopuistakin rajoista on lähes luovuttu. Esitystaiteen lisäksi aistit ovat tulleet yhä tärkeämmiksi nykytaiteessa. Monissa näyttelyissä pyritään useiden aistien ärsyttämiseen ja vierailijoiden osallistamiseen, jotta kokemus näyttelystä jäisi mieleen helpommin ja vierailija kokisi näyttelyn sanoman vahvemmin. Mikäli käyt näyttelyssä, jossa pääsee kokeilemaan erilaisia tekstuureja, äänimaailmoja tai tiloja, kannattaa niihin osallistua eikä sivuuttaa. Osallistumalla saat syvän kokemuksen nykytaiteesta.

Tutustu näyttelyihin kotisohvalta käsin

Näyttelyihin pystyy tutustumaan nykyään myös kotisohvalta käsin. Tietenkään elämys ei ole ihan sama, mutta monet nykytaiteen museot kertovat näyttelyistä ja taiteilijoista laajasti sivuillaan. Mikäli museoon lähteminen tuntuu haastavalta, nykytaiteen museo on kaukana kotoa tai haluat perehtyä etukäteen näyttelyihin, on suositeltavaa viettää aikaa teemoihin ja taiteilijoihin tutustuen kotisohvalta käsin. Samalla voi suorittaa pientä vertailua siitä, millaisia näyttelyitä esitetään eri maiden nykytaiteen museoissa. Yleensä virtuaalisiin näyttelyihin pääsee tutustumaan ilmaiseksi, joten kynnys nykytaiteen tutustumiseen on erittäin matala.

Miten tutustua näyttelyihin Suomessa?

Suomessa nykytaiteeseen voi tutustua parhaiten Kiasmassa, joka sijaitsee Helsingissä. Kiasmassa taide koostuu kotimaisten ja kansainvälisten nykytaiteilijoiden taiteesta, ja vaihtuvuus on melko nopeaa. Museo tarjoaa opastettuja kierroksia, joissa nykytaiteeseen pääsee tutustumaan alan ammattilaisen opastamana. Kiasman lisäksi nykytaidetta on nähty muun muassa HAMissa eli Helsinki Art Museumissa. HAMissa yksi menestyneimmistä nykytaiteen näyttelyistä on tähän mennessä ollut maailmankuulun nykytaiteilija Yayoi Kusaman kiertävä näyttely, joka kantoi nimeä In Infinity. Tämän ajan taiteeseen voi tutustua myös muissa museoissa, sillä useat perinteisempää taidetta edustavat museot pitävät silloin tällöin myös väliaikaisia näyttelyjä.