Työ taiteilijana Suomessa

Työ taiteilijana Suomessa

Taiteilijan ammattia on samaan aikaan arvostettu ja paheksuttu kautta historian. Taiteilijaksi haluavan kuvitellaan usein olevan unelmoija, jonka kannattaisi suunnitella jotain muuta kaiken varalle. Toisaalta menestystä saavuttaneita taiteilijoita arvostetaan ja ihaillaan suuresti. Suomessa taiteilijana oleminen on usein vielä haasteellisempaa, sillä kotimaan markkinat ovat pienet ja Suomesta ulkomaille suuntautumisessa voi usein tarvita myös hieman tuuria ja oikeiden henkilöiden tuntemista.

Tästä huolimatta taide vetää myös suomalaisia puoleensa, ja taidekouluihin hakee joka vuosi opiskelijoita paljon enemmän kuin vapaita opiskelupaikkoja on. Taiteellinen ala kiinnostaa, ja monet näkevät uran taiteilijana paljon laaja-alaisempana kuin vaikkapa parikymmentä vuotta sitten. Käsitykset siitä, mitä taide on ja mitä taiteilija tekee, ovat hämärtyneet. Työtä kuitenkin määrittelee käytännössä projektit ja osa-aikaisuus sekä apurahat, joista kerrotaan lisää tässä blogissa.

Osa-aikaisuus ja projektit määrittelevät uraa

Taiteilijana työskentely on usein työtä projektista toiseen. Suurin osa taitelijoista toimii vapaina taiteilijoilla, mikä käytännössä viittaa yrittäjyyteen. Vain pieni osa eli alle viisi prosenttia taiteilijoista työskentelee työsuhteessa. Projekteja täytyy usein joko luoda itse aktiivisesti tai etsiä käynnissä olevan projektin aikana, ja työtä ohjailee jonkin verran epävarmuus. Toisaalta, jo muutama mainetta niittänyt projekti vie taiteilijaa helposti eteenpäin ja helpottaa uusien projektien hankkimista, joten ihan mahdotonta ja epätoivoista alalla pärjääminen ei ole – päinvastoin. Yleensä alku uralla on haastavin, mutta etenkin mahdollisissa taiteen opinnoissa luodut kontaktit auttavat motivoituneita uusia taiteilijoita eteenpäin.

Etenkin monet aloittelevat taiteilijat toimivat kevytyrittäjinä siinä vaiheessa, kun päätoiminen yrittäjyys ei ole vielä paras vaihtoehto. Kevytyrittäjyyden hyöty on siinä, että taiteilijan ei tarvitse perehtyä yrittäjyyden monimutkaisiin koukeroihin. Kevytyrittäjäpalvelut tarjoavat helpon tavan myydä tuotteita ja palveluja, ja ne huolehtivat muun muassa laskutuksesta ja verotuksesta. Mikäli olet uraa aloitteleva taiteilija tai jo pidempään taiteilijan uraa tehnyt konkari, on FREE Kevytyrittäjyys laadukas ja edullinen ratkaisu laskutukseen. Luo itsellesi FREE! Kevytyrittäjyys tästä!

Miten apurahaa voi hakea?

Apurahoilla on suuri merkitys taiteilijan uralla. Avustusta voivat saada yksityiset henkilöt ja yhteisöt, ja apurahoja on useampaan tarkoitukseen. On kohdeapurahoja, taiteilijan eläkettä, liikkuvuusapurahoja ja taiteilija-apurahoja. Apurahojen kautta toimivaa taiteen edistämistä on kritisoitu muun muassa sillä, että apurahat vaikuttaa työttömyysturvaan ja että apurahoja jaetaan liian herkästi vain menestyneille taiteilijoille jättäen vielä tuntemattomat taiteilijat puille paljaille. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin se, että apurahat ovat edelleen merkittävässä asemassaa, eikä ongelmia ole vielä ainakaan lähdetty korjaamaan.

Suomessa apurahoja voi hakea paitsi yksityisiltä tahoilta kuten säätiöiltä, myös Taikesta eli Taiteen edistämiskeskuksesta. Apurahaa hakiessa taiteilijan on osattava kuvailla rahan käyttötarkoitus sekä työn edistymisen suunnitelma. Hakemukseen täytyy liittää myös tarkka kustannussuunnitelma. Apurahoja voi hakea myös muilta tahoilta Taiken lisäksi, mutta tämä saattaa vaikuttaa apurahan saantiin. Hakuajat ovat yleensä syksyisin.

Taiteilijan uraa ohjaa edelleen palo omalle työlle

Kuten arvata saattaa, taiteilijan työ on pitkälti kutsumusammatti. Nykyään osa taiteilijoista työllistyy osin muun muassa graafisen suunnittelun puolelle ja viestintätoimistoihin, mutta edelleen suurin osa taiteilijoista toimii omalla toiminimellä tai freelancerina. Omaa työtä täytyy osata markkinoida useissa kanavissa, ja usein taiteilijan tehtäväksi jää kaikki muu työhön liittyvä itse taiteen tekemisen lisäksi. Taiteilijan on tunnettava sosiaalista mediaa ja osattava markkinoida omaa työtä sekä tiedettävä ne sidosryhmät, joiden kanssa on tärkeää tehdä yhteistyötä alalla. Niin sanottua vapaata taiteilijuutta toki on, mutta hyvin harva menestyy nykyaikana vapaana taiteilijana ilman muuta työtä ohessa.